Cornell University Search Cornell
Chinese Modern Art Bibliography

Title Title in Chinese Title in Pinyin Author Author in Chinese Publisher Year Place of Publication
"Lichang bei" di'er jie quanguo qingnian guohua nianzhan zuopinji "黎昌杯“第二届全国青年国画年展作品集 “Lichang bei" di er jie quan guo qing nian guo hua nian zhan zuo pin ji (Varioius)
Zhongguo wen lian chu ban she 2004 Beijing
"Quotation marks" : contemporary Chinese paintings

(Various)
Singapore Art Museum 1997 Singapore
2003 Yangmian's Standard 杨冕眼中的“标准” Yang Mian yan zhong de biao zhun Yang, Mian 杨冕
2003 Shanghai
2004 Asian Contemporary Art Exhibition in Gwang Ju
2004
2004 nian Pingyao guo ji she ying zhan 2004年平遥国际摄影展
(Various)

2004
70 nian dai hou yi shu 70年代后艺术0
798 Group Photo Exhibition 798 摄影联展 798 she ying lian zhan (Various)
798 Space 2004 Beijing
798: a photographic journal

Zhu, Yan
Time Zone 8 Limited 2004 Hong Kong
8+8-1 : selected paintings by 15 contemporary artists

(Various)
Schoeni Art Gallery 1997 Hong Kong
90s Art China 1990-1999 中国当代艺术史 1990-1999 Zhongguo dang dai yi shu shi 1990-1999 Lü, Peng 吕澎 Hunan mei shu chu ban she 2000 Changsha
A Collection of Works by 2004 Graduates: Xu Beihong School of Arts 徐悲鸿艺术学院2004届毕业生作品集 Xu Beihong yi shu xue yuan 2004 jie bi ye sheng zuo pin ji (Various)
Zhongguo ren min da xue chu ban she 2004 Beijing
A Strange Heaven, Contemporary Chinese PhotographyAsian Art Archive 2003 Hong Kong
A Strange Heaven: Contemporary Chinese Photography

Nedoma, Petr & Chang Tsong-zung
Asia Art Archive 2003 Hong Kong
Ah Xian

Ah Xian
Queensland Art Gallery 2004 Brisbane, Australia
Ai Weiwei: works, Beijing 1993-2003

Ai, Weiwei 艾未未 Time Zone 8 Limited 2003 Hong Kong
Alors, la Chine? Catalogue de l'exposition présentée au Centre Pompidou, Galerie sud, du 25 juin au 13 octobre 2003 Jian (Various)
Centre Pompidou 2003 Paris
APT 2002 : Asia-Pacific Triennial of Contemporary Art

(Various)
Queensland Art Gallery 2002 Brisbane, Australia
Ar Chang's Persistence: An Exhibition of He Yunchang's Works 阿昌的坚持: 何云昌作品展 A Chang de jian chi: He Yunchang zuo pin zhan He, Yunchang 何云昌 Beijing Tokyo Art Projects 2004 Beijing
Art and Cultural Politics in Postwar Taiwan

Kuo, Jason C.
CDL Press 2000 Bethesda, MD
Asian Performance Artists
2000
Bajia huo fo 巴伽活佛 Bajia huo fo Wen, Pulin 温普林 Xizang ren min chu ban she 2000 Lhasa
Balisse Wong: Figurative and Abstract Paintings 黄湄子: 具象画与抽象画 Huang Meizi: Ju xiang hua yu chou xiang hua Wong, Balisse 黄湄子 Mountain studio 1994 Hong Kong
Bei jin zhi de gan jue 被禁止的感觉
(Various)

2004
Beijing 10/2003 北京 10/2003 Beijing 10/2003 Ai, Weiwei 艾未未 Time Zone 8 Limited 2004 Hong Kong
Beijing Hutong 101 Photos 胡同一百零一像 Hu tong yi bai ling yi xiang Xu, Yong 徐勇 Zhejiang she ying chu ban she 1993 Hangzhou
Beijing Inaugural Exhibtion: Contemporary Paintings by 33 Artists: 10th Anniversary Celebration

(Various)
Schoeni Art Gallery 2002 Hong Kong
Beijing Swing 北京逛街地图
Huang, Renda 黄仁达 Xin xing chu ban she 2005 Beijing
Beyond the Future: The Third Asia Pacific Triennale of Contemporary Art

(Various)
Queensland Art Gallery 1999 Brisbane, Australia
Bohemian China 波西米亚中国
Chen, Guanzhong, Liao, Weitang & Jun Yan 陈冠中, 廖伟棠, 颜峻 Guangxi shi fan da xue chu ban she 2004 Guilin
Building Utopia 营造乌托邦
Tang, Hua 汤桦 Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she 2002 Beijing
Cai Guo-Qiang 蔡国强 Cai Guoqiang Cai, Guoqiang 蔡国强 Phaidon 2002 London; New York
Cai Guo-Qiang 蔡国强 Cai Guoqiang Cai, Guoqiang 蔡国强 Thames & Hudson 2000 New York
Canton Express 广东快车 Guangdong kuai che (Various)
Hunan mei shu chu ban she 2003 Changsha
Cao Jingping: Transformation 曹靜萍: 蛻變 Cao Jingping: tui bian Cao, Jingping 曹静萍 Schoeni Art Gallery 2003 Hong Kong
Casting: He Yunchang's Performance Work, 2004.4.23-24 铸: 何云昌行为艺术作品 Zhu: He Yunchang xing wei yi shu zuo pin He, Yunchang 何云昌 Beijing Tokyo Art Projects 2004 Beijing
CCAA 1998
0
Cement 混凝土2002
Chao shi 超市0
Chen Lingyang: Twelve Flower Months 陈羚羊: 十二花月 Chen Lingyang: Shi er hua yue Chen, Lingyang 陈羚羊 Next Wave Magazine 2001 Beijing
Chen Shang-ping: "Anti" Sculpture - Eternal Contemplation 陈尚平: "反" 雕塑: 永恒的思考 Chen Shangping: "Fan" diao su: yong heng de si kao Chen, Shang-ping 陈尚平 Kaohsiung Museum of Fine Arts 2000 Kaohsiung
Chen Yu: An Eye for an Eye

Chen, Yu 陈余 Schoeni Art Gallery 2004 Hong Kong
Chen Yu: One Eye Opened and One Eye Closed 陈余: 睁一只眼闭一只眼 Chen Yu: zheng yi zhi yan bi yi zhi yan Chen, Yu 陈余 Schoeni Art Gallery 2001 Hong Kong
Chen Zhen - P.S. 1 Contemporary Art Center

Chen, Zhen 陈箴 P.S. 1 Contemporary Art 2003 New York
Chen Zhen : les entretiens

Chen, Zhen 陈箴 Presses du réel 2003 Paris
Cheng shi huan jue yu zhi jue 城市幻觉与感知
(Various)

2003
Cheng shi Zhongguo 城市中国0
China

Leach, Neil
MAP Office 2004 Hong Kong
China : contemporary painting

Lorenzo Sassoli de Bianchi
Damiani 2005 Bologna
China Art Now

(Various)
Flammarion 2004 Paris
China Heute Malerei: Zhang Xiaotao and Xin Haizhou

Zhang, Xiaotao & Haizhou xin 张小涛, 忻海洲 Infeld Editions 2004 Halbturn, Austria
China International Gallery Exposition 中国国际画廊博览会 Zhongguo guo ji hua lang bo lan hui (Various)
Beijing Chinese Art Exposition and Media Co.,Ltd 2004 Beijing
China: Contemporary Art

Decrop, Jean Marc, Karen Smith, Britta Erickson, Zhang Li
Editions FAAP 2002 São Paulo
China's New Art, Post-1989

(Various)
Asia Art Archive 2001 Hong Kong
China's Photographic Painting 中国影像绘画0
Chinese art at the end of the millennium : Chinese-art.com 1998-1999

(Various)
New Art Media 2000 Hong Kong
Chinese Art Today: Exhibition Volume 今日中国美术: 展览卷 Jin ri Zhongguo mei shu: Zhan lan juan (Various)
Beijing chubanshe 2003 Beijing
Chinese Artist in 21st Century: Hei Gui 21世纪中国艺术家: 黑鬼 21 shi ji Zhongguo yi shu jia: Hei Gui Hei, Gui 黑鬼 Hubei mei shu chu ban she 2001 Wuhan
Chinese Artists, Texts and Interviews: Chinese Contemporary Art Awards (CCAA) 1998-2002 中国当代艺术访谈录: 中国当代艺术奖 1998-2002 Zhongguo dang dai yi shu fang tan lu: Zhongguo dang dai yi shu jiang 1998-2002 (Various)
Timezone 8 Ltd. 2002 Hong Kong
Chopsticks : reception, November 7, 6-8 pm, 2002 筷子 Kuai zi Song, Dong & Xiuzhen Yin 宋冬, 尹秀珍 Chambers Fine Art 2002 New York
Chuang tong shi jue ying xiang yi shu 传统视觉影像艺术
(Various)

0
Cities on the Move: urban chaos and global change, East Asian art, architecture and film now

(Various)
Hayward Gallery 1999 London
City Weekend, Vol. 5, Issue 17
(Periodical)

China Publishing Group 2004 Beijing
Cloud RainBeijing Art Now Gallery 2005 Beijing
Collection of Oil Paintings by ChaokebatuAsia publications (HK) Ltd 2004 Hong Kong
Collection of Zhang Xing's Calligraphy and Painting 张星书画集 Zhang Xing Shu Hua Ji Zhang, Xing 张星 Changcheng chuban she 2004 Beijing
Communications: Channels for Hope - The First Fukuoka Triennale 1999

(Various)
Fukuoka Asian Art Museum 1999 Fukuoka, Japan
Compound eyes: contemporary video art from China 复眼: 中国录像艺术 Fu yan: Zhongguo lu xiang yi shu (Various)
Earl Lu Gallery 2001 Singapore
Consumer Icons: Pop Art by Qi Zhi Long 消费形象: 祁志龙的波普艺术 Xiao fei xing xiang: Qi Zhilong de bo pu yi shu Qi, Zhilong 祁志龙 Schoeni Art Gallery Ltd. 1994 Hong Kong
Contemporary Art and Cultural Transformation: Qiu Zhi Jie 当代艺术与本土文化: 邱志杰 Dang dai yi shu yu ben tu wen hua: Qiu Zhijie Qiu, Zhijie 邱志杰 Fujian mei shu chu ban she 2004 Fuzhou
Contemporary Art in Taiwan 台湾当代艺术 Taiwan dang dai yi shu 1980-2000

Yi shu jia chu ban she 2002 Taipei
Contemporary Art, Concise History of Contemporary SculptureContemporary Art Press 0
Contemporary Hong Kong Art Biennial 1996 当代香港艺术双年展 Dang dai Xianggang yi shu shuang nian zhan (Various)
Urban Council, Hong Kong 1996 Hong Kong
Control Z

(Various)
Taikang Life 2003 Beijing
Critical Mass

(Various)
Chinese Contemporary 2004 London
Cui Guo Tai 崔国泰
Cui, Guotai 崔国泰


Curator's Notes on Prayer Beads and Brush Strokes 念珠与笔触 Nian zhu yu bi chu (Various)
Beijing Tokyo Art Projects 2003 Beijing
Dai Hanzhi de Baolilai zhao pian 戴汉志的宝丽来照片0
Dang dai feng gu: Shou jie Zhongguo gong bi hua ming jia xian miao yi shu xue shu yao qing zhan 当代风骨: 首届中国工笔画名家线描艺术学术邀请展 Dang dai feng gu: Shou jie Zhongguo gong bi hua ming jia xian miao yi shu xue shu yao qing zhan (Various)
Jiangxi mei shu chu ban she 2004 Nanchang
Dang Zhen, Chinese Art Today SeriesHua Wen Publishing 2004 Beijing
Dao yu ce liang: Taiwan meishu dingxiang 岛屿测量: 台湾美术定向 Dao yu ce liang: Taiwan mei shu ding xiang Xiao, Qiongrui 萧琼瑞 San min shu ju 2004 Taipei
Dao yu secai: Taiwan meishu shilun 岛屿色彩: 台湾美术史论 Dao yu se cai: Taiwan mei shu shi lun Xiao, Qiongrui 萧琼瑞 Dong da tu shu gong si 1997 Taipei
Day to day life 零散生活
Yang, Jinsong 杨劲松
2005 Beijing
Ding Yi 丁乙
Ding, Yi 丁乙
0
Distance: A Collection of the Guangdong Musuem of Art Contemporary Art Invitational Exhibition 距离: 广东美术馆当代艺术邀请展作品集 Ju li: Guangdong mei shu guan dang dai yi shu yao qing zhan zuo pin ji (Various)
Guangdong Museum of Art 2003 Guangzhou
DNA Visual Exhibition 2003 基因影像展2003 Ji yin ying xiang zhan (Various)
HKI Development 2003 Beijing
Dong you ji 东游记
(Various)

0
Dui hua 对话0
Existence in Translation 生存的转译 Sheng cun de zhuan yi Cang, Xin 苍鑫 Timezone 8 Ltd. 2002 Hong Kong
Fabricated Paradises: Chinese Contemporary Art 自制天堂 Zi zhi tian tang (Various)
Le Parvis centre d'art contemporain 2004 Pau, France
Family?: Catalogue of Contemporary Art 饮食男女
(Various)
Shi jie hua ren chu ban she 2000 Hong Kong
Fang Lijun 方力钧 Fang Lijun Fang, Lijun 方力钧 Hunan mei shu chu ban she 2001 Changsha
Fang Lijun: zwischen Peking und Dali, 1989-2002

Fang, Lijun 方力钧 Ludwig Forum für Internationale Kunst 2002 Aachen
Fast Forward, Hot Spot, Brain Cells 快进, 热点, 智囊组 Kuai jin, re dian, zhi nang zu (Various)
MAP Book Publishers 2004 Hong Kong
Flying0
Fuck off 不合作方式 Bu he zuo fang shi (Various)
Eastlink Gallery and Ai Weiwei 2000 Shanghai
Gao Xingjian : le goût de l'encre

Gao, Xingjian 高行健 Hazan 2002 Paris
Gao Xingjian: Return to painting

Gao, Xingjian 高行健 Perennial 2002 New York
Gathering momentum

(Various)
Chinese Arts Centre 2003 Manchester
Get it louder 大声展
(Various)

2005
Give Me a Mask: Series of Critiques on Chinese Contemporary Art 给我一个面具: 当代中国艺术批评文丛 Gei wo yi ge mian ju: dang dai Zhongguo yi shu pi ping wen cong Qiu, Zhijie 邱志杰 Zhongguo renmin daxue chu ban she 2003 Beijing
Golden Harvest: Chinese Contemporary artZhang Ning Contemporary Art Studio 2001
Gravity lost, concerning art in the transforming period of China : Zhang Nian's art 失重: 张念的艺术文本 Shi zhong : Zhang Nian de yi shu wen ben Zhang, Nian 张念 Hunan mei shu chu ban she 2004 Changsha
Gu guo: Cai Zhisong 2003 diao su zuo pin zhan 故国-蔡志松2003雕塑作品展
Cai, Zhisong 蔡志松
2003
Guang yin 光阴0
Guannian yishu de Zhongguo fangshi 观念艺术的中国方式 Guan nian yi shu de Zhongguo fang shi Gu, Chengfeng 顾丞峰 Hunan Mei shu chu ban she 2002 Changsha
Guilin revisited: landscape series by Mao Yi Gang 山水的迹憶 : 毛以鋼桂林山水系列 Shan shui de ji yi : Mao Yigang Guilin shan shui xi lie Mao, Yigang 毛以钢 Schoeni Art Gallery 2002 Hong Kong
Guo Jin 郭晋
Guo, Jin 郭晋
0
Hei bai Songzhuang : duandai qingnian de yishu zhuiqiu yu rensheng zi bai 黑白宋庄: 断代青年的艺术追求与人生自白 Hei bai Songzhuang : duan dai qing nian de yi shu zhui qiu yu ren sheng zi bai Zhao, Tielin 赵铁林 Hai nan chu ban she 2003 Haikou
High, Issue 3
(Periodical)


2005
Hong
(Various)

0
Hong Kong art : culture and decolonization

Clarke, David
Reaktion 2001 London
Hong Kong Now!

(Various)
Anderson Gallery, School of the Arts, Virginia Commonwealth University & University of Washington Press 1997 Richmond, VA; Seattle and London
Houqing' Oil Painting
0
Hu Yongkai : palace and paradise 胡永凯: 情迷宫阙 梦醉桃源 Hong Yongkai: Qing mi gong que meng zui tao yuan Hu, Yongkai 胡永凯 Plum Blossoms Ltd. 1996 Singapore
Hua jia di 花家地
(Various)

2004 Beijing
Hundred years Hundred persons Hundred familynames
2000
I / We : the painting of Zeng Fanzhi 1991-2003 我, 我们: 曾梵志的绘画 Wo, wo men: Zeng Fanzhi de hui hua Zeng, Fanzhi 曾梵志 Hubei mei shu chu ban she 2003 Wuhan
Ideals and idols of Beijing : works by Zhang Gong 北京意象: 张弓画集 Beijing yi xiang : Zhang Gong hua ji Zhang, Gong 张弓 Schoeni Art Gallery 1994 Hong Kong
Image is power: The art of Wang Guangyi, Zhang Xiaogang and Fang Lijun 图像就是力量 Tu xiang jiu shi li liang Wang Guangyi, Zhang Xiaogang and Fang Lijun 王广义, 张晓刚, 方力钧 Hunan mei shu chu ban she 2002 Changsha
Imagined Workshop: Fukuoka Triennale Catalog

(Various)
Fukuoka Asian Art Museum 2002 Fukuoka, Japan
In & Out: Contemporary Chinese Art from China and Australia

(Various)
Lasalle - SIA College of the Arts 1997 Singapore
In Search of a Dream 寻梦 : 帅梅画集 Xun meng : Shuai Mei hua ji Shuai, Mei 帅梅 Schoeni Art Gallery 2004 Hong Kong
Jiang Dahai: Wei mang qi xiang 江大海: 微茫气象
Jiang, Dahai 江大海
2005
Jiang Guo Fang: The Forbidden City 姜国芳: 紫禁城 Jiang Guofang: Zi jin cheng Jiang, Guofang 姜国芳 Schoeni Art Gallery 2001 Hong Kong
Jin xiu ren jian 锦绣人间
(Various)

2002 Beijing
Ju li 距离0
Kaohsiung Award 2003 and the 20th Kaohsiung Fine Arts Exhibition 2003高雄奖 第二十届高雄市美术展览会 2003 Gaoxiong Jiang, Di er shi jie Gaoxiong Shi mei shu zhan lan hui (Various)
Kaohsiung Museum of Fine Arts 2003 Kaosiung
Katong yidai yu xiaofei wenhua 卡通一代与消费文化 Ka tong yi dai yu xiao fei wen hua Ma, Qinzhong 马钦忠 Hunan mei shu chu ban she 2002 Changsha
K-file K文件


Heilongjiang mei shu chu ban she 2004 Harbin
Knocking at the Door Along: A Close Look at Contemporary Chinese Culture and Art 独自叩门: 近观中国当代文化与美术 Du zi kou men: jin guan Zhongguo dang dai wen hua yu mei shu Yin, Jinan 尹吉男 Sheng huo, du shu, xin zhi San lian shu dian 2002 Beijing
Kua shiji caihong: yansu yishu 跨世纪彩虹: 艳俗艺术 Kua shi ji cai hong : yan su yi shu (Various)
Hunan Mei shu chu ban she 1999 Changsha
Kuxiu zhe de shengdi 苦修者的圣地 Ku xiu zhe de sheng di Wen, Pulin 温普林 Xizang ren min chu ban she 2003 Lhasa
Landscape of Deterritoralization: The 26th São Paulo Biennial ∙ Chinese Pavilion 非领域化中的图景: 2004年第26届圣保罗双年展∙中国馆 Fei ling yu hua zhong de tu jing: 2004 nian di 26 jie Shengbaoluo shuang nian zhan ∙ Zhongguo guan (Various)
China International Exhibition Agency 2004 Beijing
Le Cent Fleurs

(Various)
Chinese Contemporary 2004 London
Lee Mingwei : the living room

Lee, Mingwei 李明维 Isabella Stewart Gardner Museum 2000 Boston
Li Gui Jun: Oil Paintings 1993 - 2002 李貴君 Li Guijun Li, Guijun 李贵君 Schoeni Art Gallery 2002 Hong Kong
Li Song Song 李松松 L Li, Songsong 李松松
0
Li Xiao
0
Liang Min and Wu Ai Yiwei (Artist of Strength Power Group in China)

Liang, Min & Aiyiwei Wu 梁敏, 吴艾艺伟 Huaxia wenyi chubanshe 2004 Hong Kong
Light as Fuck! Shanghai Assemblage 2000-2004 轻而易举! 上海拼图 2000-2004 Qing er yi ju! Shanghai pin tu 2000-2004 (Various)
The National Museum of Art, Norway 2004 Oslo
Lin shi kong jian 临时空间
Wang, Wei 王卫
2003 Beijing
Liu Fei: Bold + Trendy 時尚的力量 Shi shang de li liang Liu, Fei 刘飞 Schoeni Art Gallery 2003 Hong Kong
Liu Ming 刘鸣0
Liu Ye : red, yellow, blue 劉野 : 紅黃藍 Liu Ye : hong huang lan Liu, Ye 刘野 Schoeni Art Gallery 2003 Hong Kong
Liu Zheng: The Chinese

Liu, Zheng 刘铮 Steidl Publishing 2004
Love0
MAAP in Beijing 2002 亚太媒体艺术 2002 北京 Ya Tai mei ti yi shu 2002 Beijing (Various)
Hebei jiao yu chu ban she 2002 Beijing
Madness, Appropriation: Sheng Qi's body and other things

Sheng, Qi 盛奇 Sheng Qi 2004 New York?
Mang mang zhuan jing lu 茫茫转经路 Mang mang zhuan jing lu Wen, Pulin 温普林 Xizang ren min chu ban she 2000 Lhasa
Mao: art for the masses

(Various)
Peter Wain 2003 Edinburgh
Matchmaking at Suzhou Creek 派对—苏州河 Pai dui - Suzhou He (Various)
Eastlink Gallery 2004 Shanghai
Me! Me! Me! 我! 我! 我! Wo! Wo! Wo! (Various)
The Courtyard Gallery 2004 Beijing
Meishu ShichangXianggang yishu chuban she 2004 Hong Kong
Miao Xiaochun 缪晓春 Miao Xiaochun Miao, Xiaochun 缪晓春 Galerie Urs Meile 2002 Lucerne
Mo gui lu tu zhong 魔鬼旅途中0
Modern Chinese Art

Clarke, David
Oxford University Press 2000 New York
Modernites Chinoises

Decrop, Jean Marc and Christine Buci-Glucksmann
Skira 2003 Paris
Movement, Feeling, Environment: Nobuo Sekine 动感环境: 関根伸夫 Dong gan huan jing: Guangen Shenfu Nobuo, Sekine 関根伸夫 Beijing Tokyo Art Projects 2004 Beijing
Na nian na tian 那年那天 Na nian na tian Zhu, Yeqing 朱叶青 San lian shu dian 2005 Beijing
Nan bei shan shui: Dang dai Zhongguo shan shui hua xue shu jiao liu zhan zuo pin ji 南北山水: 当代中国山水画学术交流展作品集 Nan bei shan shui: Dang dai Zhongguo shan shui hua xue shu jiao liu zhan zuo pin ji (Various)
Beijing gong yi mei shu chu ban she 2005 Beijing
Nexus : Taiwan in Queens 台湾艺术家在纽约 Taiwan yi shu jia zai Niuyue (Various)
Queens Museum of Art 2004 New York
Ni Haifeng: No-man's Land

Ni, Haifeng 倪海峰 Artimo 2003 Amsterdam
On the Edge, Contemporary Chinese Artists Encounter the WestTimezone 8 and Cantor Arts Center 2004 Hong Kong
On the Mid-ground

Hou, Hanru 侯翰如 Timezone 8 Ltd. 2002 Hong Kong
Our Chinese friends 我们的中国朋友们 Wo men de Zhongguo peng you men (Various)
Bauhaus-Universität 2000 Weimar
Out of the Red - The new emerging generation of Chinese Photographers

Albertini, Andrea
Damiani 2004 Bologna, Italy
Out of the Red: The New Emerging Generation of Chinese Photographers

(Various)
Grafiche Damiani 2004 Milan
Pan Dehai: Receding Hairline 潘德海: 头发越来越少 Pan Dehai: tou fa yue lai yue shao Pan, Dehai 潘德海 Schoeni Art Gallery 2001 Hong Kong
Paris-Pekin 巴黎-北京 Bali-Beijing Chang, Tsong-zung & Jean Marc Decrop
Chinese Century 2002 Paris
Park 19 Yi shu kong jian PARK19 艺术空间0
Portraits, figures, couples and groups

(Various)
The Modern Chinese Art Foundation 2002 Beijing
Purity - A Dip Interview with 103 纯粹: 局部接触103 Chun cui: ju bu jie chu 103 (Various)
Culture of China Publications Co., Ltd. 2002 Hong Kong
Qi Zhi Long 祁志龙
Nicole Schoeni, Qi Zhilong
Schoeni Art Gallery 2005 Hong Kong
Qing Qing 1996-2000 庆庆 1996-2000 Qing Qing 1996-2000 Chen, Qingqing 陈庆庆 Shi jie Hua ren yi shu chu ban she 2001 Hong Kong
Quan ru tu: dangdai xing xiang pinglun ji 犬儒图: 当代形象评论集 Quan ru tu: dang dai xing xiang ping lun ji Lu, Kuang 路况 Wanxiang tushu 1996 Taipei
Realistic illusions 现实的幻影 Xian shi de huan ying Xin, Haizhou 忻海洲 Schoeni Art Gallery 1997 Hong Kong
Reinterpretation: A Decade of Experimental Chinese Art 重新解读:中国实验艺术十年
(Various)
Guangdong Art Museum 2002 Guangzhou
Romantique 罗曼蒂克 Luo man di ke Wang, Qingsong 王庆松 The Courtyard Gallery 2004 Beijing
Rong Rong's East Village 1993-1998

Wu, Hung 巫鸿 Chambers Fine Art 2003 New York
Second Hand Reality, Post-Reality: An Exhibition of Contemporary Art at the Today Art Gallery 二手现实: 今日美术馆当代艺术展 Er shou xian shi: Jin ri mei shu guan dang dai yi shu zhan (Various)
China Today Gallery Publishing House Limited, H.K. 2003 Beijing
Selected Works of Wei Dazhong's Architectural Paintings 魏大中建筑画选 Wei Dazhong jian zhu hua xuan Wei, Dazhong 魏大中 China Architecture & Building Press 1999 Beijing
Shanghai Biennale 2002: Urban Creation 2002 上海双年展: 都市营造 2002 Shanghai shuang nian zhan: du zhi ying zao (Various)
Shanghai Art Museum 2002 Shanghai
Shanghai Biennale 2004: Techniques of the Visible 2004 上海双年展: 影响生存 2004 Shanghai shuang nian zhan: ying xiang sheng cun (Various)
Shanghai shu hua chu ban she 2004 Shanghai
Shanghai cool: A new summit of Asian innovation 上海酷:创意再生产
(Various)
Shanghai Duolun Museum of Modern Art 2005 Shanghai
Shanghai modern, 1919-1945 上海摩登 Shanghai Mo deng (Various)
Hatje Cantz 2004 Ostfildern-Ruit
Shao nian xin qi 少年心气
(Various)

2004 Shenzhen
She xiang 设想
Zhou, Zhi 周陟 Lingnan mei shu chu ban she 2004 Guangzhou
Shen me yi shu zhan 什么艺术展
(Various)

2004
Sheng cun hen ji 生存痕迹
(Various)

1998
Shiqing: Black Taboo 黑禁忌 Hei jin ji Shi, Qing 石青 25000 Cultural Transmission Center 2003 Beijing
Shu qing hua bi Wang Jiqian 抒情画笔 王己千
Wang, Jiqian 王己千
0
Sikasi mi gong 斯卡斯迷宫
Li, Yunfeng 李云枫 Dong fang chu ban she 2005 Beijing
Song Zhuang 宋庄 Song Zhuang (Various)
Städtische Galerie im Buntentor 2001 Bremen
Space Traffic: Artist-Run Spaces Beyond a Local Context

(Various)
Para/Site Art Space Limited and West Space Inc. 2002 Australia
Spaces within : installations by Michael Lin and Wu Mali

Lin, Michael & Wu, Mali 林明弘, 吴玛俐 Asian Art Museum--Chong-Moon Lee Center for Asian Art and Culture 2004 San Francisco
Stone Face: China Art Now First Group Printing Exhibition 板起面孔: 中国现在艺术第一次版画联展 Ban qi lian kong: Zhongguo Xian zai yi shu di yi ci ban hua lian zhan (Various)
Beijing Art Now Gallery 2004 Beijing
Streams of Encounter: Electronic Media Based Artworks 灵光流汇: 科技艺术展 Ling guang liu hui: Ke ji yi shu zhan (Various)
Taipei Fine Arts Museum 2003 Taipei
Sustained Development: The Third Yearlong Contemporary Sculpture Exhibition 第三届雕塑艺术年度展: 开放的经验 Di san jie diao su yi shu nian du zhan: kai fang de jing yan (Various)
Hexiangning Art Museum 2000 Shenzhen
Taiwan, Taiwan : Facing faces 台湾, 台湾: 面目全非 Taiwan, Taiwan: Mian mu quan fei (Various)
Taipei Fine Arts Museum 1997 Taipei
Taiwanese Avant-garde: Complex Art in the 1960s 台湾前卫: 六〇年代复合艺术 Taiwan qian wei : liu ling nian dai fu he yi shu Lai, Yingying 赖瑛瑛 Yuan liu chu ban gong si 2003 Taipei
The 17th Kaosiung Arts Exhibition 第十七届高雄市美术展览会 Di shi qi jie Gaoxiong Shi mei shu zhan lan hui (Various)
Kaohsiung Museum of Fine Arts 2000 Kaohsiung
The 51st Taiwan Provincial Fine Arts Exhibition 台湾省第51届全省美展 Taiwan Sheng di 51 jie quan sheng mei zhan (Various)
Taiwan Provincial Museum of Fine Arts 1996 Taichung
The '85 movement : avant-garde art in the post-Mao era : a thesis

Gao, Minglu 高名潞 UMI Dissertation Services 2005 Ann Arbor, MI
The art of Xu Bing: words without meaning, meaning without words

Erickson, Britta
Arthur M. Sackler Gallery, in association with the University of Washington Press 2001 Washington, DC; Seattle
The Chinese: Liu Zheng Monograph

Liu, Zheng 刘铮
0
The Chinese: Liu Zheng Photos

Liu, Zheng 刘铮 Dragon Work 2000 Beijing
The Fifth System: Public Art in the Age of Post-Planning 第五届深圳国际当代雕塑展: 第五系统: “后规划时代”的公共艺术 Di wu jie Shenzhen guo ji dang dai diao su zhan: di wu xi tong: “hou gui hua shi dai" de gong gong yi shu (Various)
Hexiangning Art Museum 2003 Shenzhen
The First Contemporary Sculpture Annual 第一届雕塑艺术年度展 Di yi jie diao su yi shu nian du zhan (Various)
Hexiangning Art Museum 1998 Shenzhen
The First Guangzhou Triennial: Reinterpretation: A Decade of Experimental Chinese Art 1990-2000

(Various)
Guangdong Museum of Art 2002 Guangzhou
The San Yuan Li Project . . . : Project for the 50th Venice Biennale

Ou Ning, Cao Fei and Hou Hanru
U-theque Organization 2003 Shenzhen
The Scene is Most Important: Series of Critiques on Chinese Contemporary Art 重要的是现场: 当代中国艺术批评文丛 Zhong yao de shi xiang chang: dang dai Zhongguo wen yi pi ping wen cong Qiu, Zhijie 邱志杰 Zhongguo renmin daxue chu ban she 2003 Beijing
The Second Yearlong Contemporary Sculpture Exhibition 第二届雕塑艺术年度展 Di er jie diao su yi shu nian du zhan (Various)
Hexiangning Art Museum 1999 Shenzhen
The Wall: Reshaping Contemporary Chinese Art
(Various)
Albright Knox Art Gallery 2005 Buffalo, NY
The Zhou Brothers : 30 years of collaboration

Zhou, Shanzuo & Zhou, Dahuang 周山作, 周大荒 Hatje Cantz 2004 Ostfildern-Ruit
Through the Artists' Eyes - A Tribute to Manfred Schoeni 少劢和中国艺朮家 Shaoli he Zhongguo yi shu jia 43 Contemporary Chinese Artists
Schoeni Art Gallery 2004 Hong Kong
Tibet - the Colorful Chain from the Snowland: Tibet Contemporary Art Exhibition 雪域彩练: 西藏当代绘画邀请展 Xue yu cai lian: Xizang dang dai hui hua yao qing zhan (Various)
Beijing gong yi mei shu chu ban she 2004 Beijing
Too Much Flavor 趣味过剩 Qu wei guo sheng (Various)
New Art Media 2002 Shenzhen
Transparence, opacité?: 14 artistes contemporains chinois 透明不透明 Tou ming bu tou ming (Various)
Cercle d'art 1999 Paris
Transplantation in Situ: The Fourth Shenzhen Contemporary Sculpture Exhibition 第四届深圳当代雕塑艺术展: 被移植的现场 Di si jie Shenzhen dang dai diao su zhan: bei yi zhi de xian chang (Various)
Hexiangning Art Museum 2001 Shenzhen
Under construction : new dimensions of Asian art

(Various)
The Japan Foundation Asia Center 2002 Tokyo
V BIA São Paolo International Biennial of Architecture and Design - China

(Various)
China International Exhibition Agency 2003 Beijing
Virtual Future 虚拟未来
(Various)

2001 Guangzhou
Wang Du Magazine: Volume 1

Wang, Du
Design Mental 2001 Lyon
Wang Guangyi 王广义 Wang Guangyi Wang, Guangyi 王广义 Time Zone 8 Limited 2002 Hong Kong
Wang Lifeng zuopin ji - Wang Lifeng works 1986 - 2002 王利丰作品集
(Various)

2002 Beijing
Wang Qi youhua yishu 王琪油画艺术 Wang Qi you hua yi shu Wang, Qi 王琪 Tianjin yang liu qing hua she 2005 Tianjin
Wang Xiao Guang 王晓光 Wang Xiaoguang Wang, Xiaoguang 王晓光 Schoeni Art Gallery 2004 Hong Kong
Wang Yanhai
2004
Wang Yi Dong : drawings & sketches 王沂東: 迷戀素描 Wang Yidong: Mi lian su miao Wang, Yidong 王沂东 Schoeni Art Gallery 2003 Hong Kong
Wang Yi Guang: Retrospective of Tibet - The Spirit and Movement 灵动 - 王沂光 Ling dong - Wang Yi Guang Wang, Yiguang 王沂光 Schoeni Art Gallery 2004 Hong Kong
Wang Yuping 王玉平
Yi Ying et al.
Guanxiang meishu youxian gongsi 2001 Beijing
Wang Zhiyuan 1997-2002 王智远 1997-2002 Wang Zhiyuan 1997-2002 Wang, Zhiyuan 王智远


Wei Jia 2004

Wei, Jia
China 2000 Fine Art 2004 New York
Wode Kanzhuoma 我的堪卓玛 Wo de Kanzhuoma Wen, Pulin 温普林 Xizang ren min chu ban she 2003 Lhasa
Works by Liu Zuorei

Liu, Zuorei

2004
Works of Liu Xiaodong 1990-2000 刘小东 1990 - 2000 Liu Xiaodong 1990 - 2000 Liu, Xiaodong 刘小东 Central Academy of Fine Arts 2000 Beijing
Wutuobang ying lu: Dian ying guang gao Bobo xiu 乌托邦影录: 电影广告波波秀
Ting Ya 廷雅 Shangdong hua bao chu ban she 2004 Jinan
Xia Junna: Sheng ming de feng nian 夏俊娜 生命的丰年
Xia, Junna 夏俊娜 Hebei jiao yu chu ban she 2003 Shijiazhuang
Xian feng man hua 先锋漫画
Xia, Dachuan 夏大川 Zhongguo hua bao chu ban she 2004 Beijing
Xiaofangjia Hutong 小方家胡同 Xiao fang jia hu tong Xu, Yong 徐勇 China Photography Publishing House 2003 Beijing
Xiaoze Xie: 2001-2003 Fragmentary Views

Xie, Xiaoze 谢小泽 Charles Cowles Gallery 2004 New York
Xin xiang de hen ji 心象的痕迹0
Xin yishushi yu shijue xushi 新艺术史与视觉叙事 Xin yi shu shi yu shi jue xu shi Zhu, Qi 朱其 Hunan mei shu chu ban she 2003 Changsha
Xin yu yan 新语言0
Xing Jun Le 邢俊勒0
Xiong Wen Yun 熊文韵0
Yang Jiu Yun 杨九云
Yang, Jiuyun 杨九云
0
Yi chu de du shi 溢出的都市
Jiang, Yuanlun & Jian Shi 蒋原伦, 史建 Guangxi shi fan da xue chu ban she 2004 Guilin
Yi zi de bian yi: chao yue gai nian 椅子的变异-超越概念
Jiang, Li 江黎 Ren min mei shu chu ban she 2004 Beijing
Yu Chen: Red Babies 余陈: 紅孩兒 Yu Chen: Hong hai er Yu, Chen 余陈 Schoeni Art Gallery 2003 Hong Kong
Yue Min Jun: Sculptures & Paintings 岳敏君
Yue, Minjun 岳敏君 Schoeni Art Gallery 2004 Hong Kong
Yue Minjun: Mi shi de zi wo 岳敏君-迷失的自我
Yue, Minjun 岳敏君 Hebei jiao yu chu ban she 2004 Shijiazhuang
Yung Ho Chang / Atelier Feichang Jianzhu

Chang, Yung Ho
MAP Book Publishers 2003 Hong Kong
Zai yi shu de bei hou 在艺术的背后
Sun, Zhenhua 孙振华 Hunan mei shu chu ban she 2003 Changsha
Zhang Cheng: LandscapeSun-art Gallery 0
Zhang Dali : demolition & dialogue 张大力: 对话和拆 Zhang Dali : dui hua he chai Zhang, Dali 张大力 Courtyard Gallery 1999 Beijing
Zhang Dali: One Hundred Chinese 张大力: 一百个中国人 Zhang Dali: yi bai ge Zhongguo ren Zhang, Dali 张大力 Zhang Dali 2003 Beijing
Zhang Linhai: Red Sun 红日: 张林海油画 Hong ri: Zhang Lihai you hua Zhang, Linhai 张林海 Schoeni Art Gallery 2002 Hong Kong
Zhao Nengzhi: Biao qing 赵能智: 表情
Zhao, Nengzhi 赵能智
2000 Shanghai
Zhong shi pi ping 中式批评
Peng, De 彭德 Hunan mei shu chu ban she 2002 Changsha
Zhongguo dang dai ming hua jia: xian miao ren wu zhao xing 1 中国当代名画家: 线描人物造型1 Zhongguo dang dai ming hua jia: xian miao ren wu zhao xing 1 Zhang, Youxian & et al. 张友宪 等 Hubei mei shu chu ban she 1999 Wuhan
Zhongguo xian feng she ying dang an 中国先锋摄影档案
Zhu, Qi 朱其 Hunan mei shu chu ban she 2004 Changsha
Zhongguo xing dong : ba shi nian dai dao jiu shi nian dai de xing wei yi shu 中国行动: 八十年代到九十年代的行为艺术 Zhongguo xing dong : ba shi nian dai dao jiu shi nian dai de xing wei yi shu (Various)
Beijing Windhorse Mass Medium Co., Ltd. 1999 Beijing
Zhongguo ying xiang ge ming 中国影像革命
Hu, Wugong 胡武功 Zhongguo wen lian chu ban she 2005 Beijing
Zhongyang meishu xueyuan benke biyesheng zuopin nianjian 2000 中央美术学院本科毕业生作品年鉴 Zhong yang mei shu xue yuan ben ke bi ye sheng zuo pin nian jian 2000 (Various)
Jinlin mei shu chu ban she 2001 Changchun
Zhongyang meishu xueyuan biyesheng zuopin nianjian 2001 中央美术学院毕业生作品年鉴 Zhong yang mei shu xue yuan bi ye sheng zuo pin nian jian 2001 (Various)
Jinlin mei shu chu ban she 2002 Changchun
Zhu Yiyong youhua yishu 朱毅勇油画艺术 Zhu Yiyong you hua yi shu Zhu, Yiyong 朱毅勇 Tianjin yang liu qing hua she 2005 Tianjin
Zooming into focus : contemporary Chinese photography and video from the Haudenschild Collection

(Various)
University Art Gallery, San Diego State University 2003 San Diego, Calif.