Cornell University Search Cornell
Artists

1
盛奇
Sheng Qi
2
牟森
Mou Sen
3
朱青生
Zhu Qingsheng
4
丁武
Ding Wu
5
何勇
He Yong
6
张明伟
Zhang Mingwei
7
张明娟
Zhang Mingjuan
8
夏小万
Xia Xiaowan
9
王玉琦
Wang Yuqi
10
徐冰
Xu Bing
11
崔健
Cui Jian
12
唐朝乐队
Tang Dynasty
13
栗宪庭
Li Xianting
14
冯国栋
Feng Guodong
15
潘德海
Pan Dehai
16
王友身
Wang Youshen
18
郭文景
Guo Wenjing
19
李山
Li Shan
20
孙良
Sun Liang
21
吴亮
Wu Liang
22
宋海东
Song Haidong
23
李旭
Li Xu
24
苏童
Su Tong
25
杨志林
Yang Zhilin
27
李路明
Li Luming
28
孙平
Sun Ping
29
贺大田
He Datian
30
廖哲曙
Liu Zheshu
31
陈雷
Chen Lei
32
张洹
Zhang Huan
33
李娃克
Li Wake
34
三毛
San Mao
35
宋冬
Song Dong
36
王劲松
Wang Jingsong
37
刘新华
Liu Xinhua
38
张大力
Zhang Dali
39
邱志杰
Qiu Zhijie
40
王华祥
Wang Huaxiang
41
周少波
Zhou Shaobo
42
陈光
Chen Guang
43
王楚禹
Wang Chuyu
44
李伟
Li Wei
45
申云
Shen Yun
46
金锋
Jin Feng
47
刘成英
Liu Chengying
48
海波
Hai Bo
49
罗子丹
Luo Zidan
50
戴光郁
Dai Guangyu
51
王德仁
Wang Deren
52
华庆
Hua Qing
53
宋永平
Song Yongping
54
赵半狄
Zhao Bandi
55
张永和
Zhang Yonghe
56
李彤
Li Tong
57
杨晖
Yang Hui
58
李天刚
Li Tiangang
59
裴金
Pei Jin
60
曲丰国
Qu Fengguo
61
仇树德
Qiu Shude
62
张贵铭
Zhang Guiming
63
申凡
Shen Fan
64
刘大鸿
Liu Dahong
65
黄启厚
Hang Qihou
66
李超
Li Chao
68
俞晓夫
Yu Xiaofu
69
赵斌
Zhao Bin
70
何立伟
He Liwei
71
陈白一
Chen Baiyi
72
林河
Lin He
73
吴光荣
Wu Guangrong
74
刘采
Liu Cai
76
邹建平
Zou Jianping
78
吕胜中
Lü Shengzhong
79
华君武
Hua Junwu
80
翁奋
Weng Fen
81
杨志超
Yang Zhichao
82
蔡青
Cai Qing
83
张婉
Zhang Wan
84
华健明
Hua Jianming
85
刘港顺
Liu Gangshun
86
何成瑶
He Chengyao
88
温普林
Wen Pulin
89
顾德新
Gu Dexin
90
陈少平
Chen Shaoping
91
王鲁炎
Wang Luyan
92
任戬
Ren Jian
93
余虹
Yu Hong
94
张三夕
Zhang Sanxi
95
周细平
Zhou Xiping
96
王玉北
Wang Yubei
97
叶双贵
Ye Shuanggui
98
祝锡琨
Zhu Xikun
99
岛子
Dao Zi
100
傅中望
Fu Zhongwang
101
林一林
Lin Yilin
102
陈劭雄
Chen Shaoxiong
103
梁矩辉
Liang Juhui